Žmogiškųjų išteklių planavimo ir optimizavimo Genesys (WFO) sistema

Klientai kreipdamiesi į jus tikisi, kad jūsų darbuotojai tuoj pat bus pasiruošę atsakyti į visus jų klausimus. Ir visai nesvarbu kokį komunikavimo kanalą jie pasirinko – skambutį, el. laišką, tekstinį pranešimą (angl.“chat“), ar parašė pranešimą jūsų „Facebook“ paskyroje. Todėl optimalaus resursų poreikio užtikrinimas yra itin svarbi užduotis, organizuojant klientų aptarnavimo veiklą įmonėje.

Genesys WFO (angl. „Genesys Workforce Optimisation“) sistema atlieka resursų valdymo ir jų darbo užduočių paskirstymo ir koordinavimo funkcijas klientų aptarnavimo veikloje, nepriklausomai nuo to, ar esate specializuoto kontaktų centro darbuotojas, ar dirbate už kontaktų centro ribų. Genesys WFO sistema, pagal istorinę aptarnavimo statistiką ir išteklių apskaitos sistemų duomenis, įvertina prognozuojamą išteklių poreikį ir pateikia optimaliausią aptarnavimo specialistų darbo laiko tvarkaraštį. Naudojant šias sistemas yra atsižvelgdama į jūsų įmonės tikslus, įstatyminę darbo santykių bazę, organizacinius bei sutartinius reikalavimus ir darbuotojų pageidavimus bei prašymus.

Žmogiškųjų išteklių planavimo ir optimizavimo Genesys WFO sistemos nauda:

  • 5 proc. mažesni personalo kaštai;
  • 5 proc. didesnis darbuotojų veiklos efektyvumas;
  • 10 proc. didesnis supervizorių ir grupių lyderių, atsakingų už veiklos organizavimą, veiklos produktyvumas;
  • 25 proc. mažesnis neproduktyviai praleisto darbo laikas.