Informacija apie vykdomą vaizdo stebėjimą UAB „ATEA“

Vaizdo duomenų tvarkymo tikslas – UAB „ATEA“ darbuotojų bei turto, esančio biuro patalpose, saugumo užtikrinimas.

UAB „ATEA“  tvarko į vaizdo kamerų stebėjimo teritoriją patekusių asmenų vaizdo duomenis.

UAB „ATEA“ vaizdo duomenų valdytojai ir vaizdo duomenų saugojimo terminas:

  • UAB „ATEA“ Vilniaus biuras; vaizdo duomenų saugojimo laikotarpis – 30kalendorinių dienų;
  • UAB „ATEA“ Kauno biuras; vaizdo duomenų saugojimo laikotarpis – 7 kalendorinės dienos;
  • UAB „ATEA“ Alytaus biuras; vaizdo duomenų saugojimo laikotarpis – 7 kalendorinės dienos.

 

Vaizdo stebėjimo, vaizdo įrašų priežiūros ir pateikimo tvarkos aprašas.

 

Asmuo turi teisę:

  • peržiūrėti vaizdo įrašą,
  • gauti vaizdo įrašo nuotraukas,
  • gauti vaizdo įrašą laikmenoje,

 

jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka UAB „ATEA“ pateikia rašytinį prašymą bei patvirtina savo tapatybę.

Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti, apytikslis vaizdo įrašymo laikotarpis ir informacija, kokią iš aukščiau nurodytų teisių jis pageidauja įgyvendinti.
Prašymą galima pateikti: asmeniškai, paštu, per atstovą arba atsiųsti el. paštu info@atea.lt

Pateikdamas prašymą, asmuo privalo patvirtinti savo tapatybę:

  • jei prašymas įteikiamas tiesiogiai atvykus į UAB „ATEA“ – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;
  • jei prašymas pateikiamas paštu ar el. paštu – pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto asmens tapatybės dokumento kopiją;
  • jei prašymas įteikiamas per atstovą – pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto asmens tapatybės dokumento kopiją, pridedant ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą (ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimo kopiją).