Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (angl. General Data Protection Regulation) – tai nauja ES direktyva įtvirtinanti platesnes ES piliečių teises į asmens duomenų apsaugą. Ji įprasmina didžiausią pokytį asmens duomenų apsaugos srityje per pastaruosius 20 metų. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas pakeis asmens duomenų apsaugą anksčiau reglamentavusią 95/46/EG direktyvą.

Atea vertina savo darbuotojų ir klientų privatumą. Mes palaikome naująją asmens duomenų apsaugos tvarką ir būsime pasiruošę 2018 m. gegužę šiai tvarkai įsigalėjus. Norėdami pasiekti šį tikslą Atea inicijuoja programą, padėsiančią sustiprinti ir patobulinti duomenų apsaugą visose Atea Grupei priklausančiose įmonėse.

Ši asmens duomenų apsaugos programa užtikrins Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų laikymąsi visuose įmonių vykdomų procesų lygmenyse, naudojant bet kokią klientų mums suteiktą su jų asmeniniais duomenimis susijusią informaciją.

Siekdama užtikrinti visų reikalavimų laikymąsi, Atea nuolat stebės su asmens duomenų apsauga susijusius procesus reguliariai vykdomų vidinių ir išorinių auditų metu.

Atea komanda ne tik įgyvendins naująją, visus reikalavimus atitinkančią duomenų apsaugos programą, tačiau taip pats padės ją įvykdyti ir savo klientams.